• با طرح ها و رنگ های خاص و زیبا
  • با کیفیت و بهداشتی
  • راحتی مصرف
  • ضد نفوذ آب و مواد غذایی به سطح زیرین

سفره 50 متری نخل

سفره 25 متری نخل

ابعاد سفره 110×100