• کیفیت برتر
  • منعطف و مقاوم
  • کاربرد فوم های رول در صنعت بسته بندی و در صنعت ساختمان جهت عایق بندی و محافظت
  • ابعاد و ضخامت بر اساس سفارش مشتریان گرامی