• شفاف ، مقاوم
  • ضخامت یکنواخت در تمام سطح فیلم
  • انعطاف و کشسانی مناسب
  • مناسب جهت بسته بندی قوطی ها، بطری ها، کنسرو ها، کارتن ها، ظروف و ...
  • قابلیت چاپ و تبلیغ بر روی فیلم شیرینک

طول: بر اساس سفارش مشتری
ضخامت : 25 تا 200 میکرون ( ضخامت یکنواخت در تمام سطح فیلم )