• کیسه های خرید شفاف و مقاوم
  • کیسه های خرید شیری مناسب برای چاپ و تبلیغات
  • کیسه های خرید رنگی در انواع رنگ های متنوع و فانتزی
  • کیسه های خرید نخل با دوام
  •  از عرض 25 تا عرض 75 سانتیمتر