• بهداشتی
  • مقاوم در برابر پاره شدگی
  • انعطاف مناسب در دست هنگام کار
  • راحتی مصرف
  • محافظت از دست ، جلوگیری از نفوذ مواد خارجی مضر و بیماری زا
  • موارد مصرف : بیمارستانی ، صنعتی ، خانگی