این  محصول  در 3 نوع بسته بندی قابل ارائه می باشد  1- بسته بندی یک کیلویی خانواده (تقویمی )، کیسه زباله رولی و همچنین عرضه فله ای در کیسه های مادر شرکت .

  • کیفیت برتر
  • ضخیم و بسیار مقاوم
  • دوخت بسیار قوی
  • چکه نمی کند ، پاره نمی شود
  • کیسه زباله نخل را با اطمینان مصرف کنید
  • موارد مصرف : دارای مصارف صنعتی ، بیمارستانی و خانگی